Adelskalender

Egil Klinkenberg 510
Jan Fjetland 500
Geir Lunde 409
Kjetil Johannessen 369
Gaute Johannessen 355
Egil Fjetland 325
Bjørn Eltervåg 344
Ingvald W. Jensen 324
Odd Egil Auran 314
Frode Hansen 302
Bjørnar Bertheussen 282
Geir Aage Brandeggen 282
Geir Selvær 276
Frode Petterson 263
Ole Bratteli 250
Asbjørn Lyster 244
Daniel Berntsen 244
Ove Jåsund 242
Morten Frøland 239
Rolf Aarre 237
Ingve Bøe 236
Frode Brandeggen 234
Lasse Ihle 232
John Nesvik 229
Even Klinkenberg 224
Jostein Johnsen 223
Lasse Johannessen 222
Bård Johnsen 222
Johan Eide Pedersen 220
Sindre Norgren 220
Aleksander Idland 220
Johnny Puntervold 219
Endre Tangen 214
Ronny Espedal 211
Roald Strøm 210
Petter Midbøe Lunde 209
Kjetil Skjæveland 208
Ole Søyland 206
Trygve Grødem 203

servit