Utleie vidarhuset

Ønsker du et enkelt og praktisk lokale, og samtidig støtte FK Vidar?

Huset leies ut til lag/foreninger samt medlemmer av klubben.

Beregnet for ca 50 Stk

Kalender under er retningsgivende for når huset er ledig.

Ta direkte kontakt med Markedssjef Odd Surdal i forbindelse med leie av klubbhuset i helgene. mail:odd@fkvidar.no     tlf : 91198098

Utleie klubbhus

Send

Utleie kjøkken

Send

Utleie møterom

Send

Info 

Utleie priser klubbhus FK Vidar per kveld

Helg (fredag/lørdag)           kr.5.000,-

Ukedag (mandag-torsdag) kr.2.500,-

Ved leie av en lengre periode - be om pris.

Ved leie mer enn 30 dager fram i tid skal det betales et forskudd til Vipps konto #112250# på kr 1.500,-

Forskuddet tilbakebetales ikke ved avbestilling.

Resterende leiebeløp skal betales til Vipps konto #112250# senest 1 uke før leieperioden.

Det er en nedre aldersgrense på 23 år for leietakere

Leietaker forplikter seg til følgende:

Bestikk, kopper/glass og tallerkener skylles, og settes på kjøkkenbenken

Utvask av lokale er inkludert i leien , som også inkluderer vask av bestikk, glass, tallerken

Flasker, tomgods og alt boss skal fjernes av leietaker. Boss kastes i container på utsiden, (kode på hengelås er 0007)
flasker og bokser samles i søppel sekk utenfor kjøkkenet.

Rydde og grov vaske alle bord.

Uteareal rundt huset skal ryddes for boss og flasker.