Utleie vidarhuset

Ønsker du et enkelt og praktisk lokale, og samtidig støtte FK Vidar?

Huset leies ut til lag/foreninger samt medlemmer av klubben.

Beregnet for ca 50 Stk

Kalender under er retningsgivende for når huset er ledig.

Se kontrakt under for betingelser (under utarbeidelse)

Ta direkte kontakt med Markedssjef Odd Surdal i forbindelse med leie av klubbhuset i helgene. mail:odd@fkvidar.no     tlf : 91198098

Send
Send

Utleie møterom

Send

Info 

Utleie priser klubbhus FK Vidar per kveld

Helg (fredag/lørdag)     kr.5.000,-

Ved leie av en lengre periode - be om pris.

Ved leie mer enn 30 dager fram i tid skal det betales et forskudd til Vipps konto #112250# på kr 1.500,-

Forskuddet tilbakebetales ikke ved avbestilling.

Resterende leiebeløp skal betales til Vipps konto #112250# senest 1 uke før leieperioden.

Det er en nedre aldersgrense på 23 år for leietakere

Leietaker forplikter seg til følgende:

Bestikk, kopper/glass og tallerkener skylles, og settes på kjøkkenbenken

Utvask av lokale er inkludert i leien , som også inkluderer vask av bestikk, glass, tallerken

Flasker, tomgods og alt boss skal fjernes av leietaker. Boss kastes i container på utsiden, (kode på hengelås er 0007)
flasker og bokser samles i søppel sekk utenfor kjøkkenet.

Rydde og grov vaske alle bord.

Uteareal rundt huset skal ryddes for boss og flasker.