Politiattest

 

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trådde i kraft 1. januar 2009

Hvert styre har ansvar for at alle trenere, oppmenn, styremedlemmer ol. som har et ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming leverer inn politiattest.

Den som trenger politiattest bruker skjemaet som er lenket til på denne siden oppe til høyre, som bekrefter tilknytning til FK Vidar (Bekreftelse på formål).

 

Slik gjør du det

1.       Du fyller ut navn og personnummer i vedlagte mal. «Formålsdokumentet»

2.       Du logger deg på http://attest.politiet.no/ og starter ny attestsøknad.​​​​​  «Kategori» og «Formål» settes til «Frivillige Organisasjoner».

3.       Skjemaet legges ved som vedlegg.

4.       Etter 2 uker får man politiattest digitalt som sendes sindre@fkvidar.no