Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte 2023

Styret innkaller herved til årsmøte i Fotballklubben Vidar

Årsmøtet avholdes den onsdag 15. mars 2023 klokken 18:00 i klubbhuset på Lassa.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 1. mars 2023 til post@fkvidar.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.fkvidar.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret

J2017

Vi inviterer til jente/ rekruterings dag

336529066_1884553311898693_8698205764019905433_n

Seier mot EIK for A-lag kvinner

Rydde dugnad

G 2011 hadde miljødugnad i nærområdet