årsmøte

Innkalling til årsmøte i Fotballklubben Vidar

Styret innkaller herved til årsmøte i Fotballklubben Vidar.

Årsmøtet avholdes den onsdag 6. mars 2024 klokken 18:00.

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 21. februar 2024 til post@fkvidar.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.fkvidar.no.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte.

Med vennlig hilsen

Styret

Norbert er tilbake i rødt!

DSC_0116

Fotballskole vinterferien

brandeggen

Spillere til Eliteserien, OBOS-Ligaen og PostNord-ligaen!