IMG_7084

Nye retningslinjer

Med bakgrunn i de oppdaterte retningslinjene fra myndighetene med påfølgende anbefalinger fra NFF, ser FK Vidar seg nødt til å konkretisere følgende rundt aktivitetene i klubben. Nedenfor stående punkter blir gjeldende inntil videre.
1. Treningskamper – FK Vidar oppfordrer alle sine lag til å avlyse planlagte treningskamper frem til og med 14. april. Skal treningskampen bli gjennomført skal følgende minimumskrav dekkes
i. Antall mennesker tilstede skal ikke overstige 50 personer – dette inkluderer spillergruppene, trenere, støtteapparat og dommer – kun forhåndspåmeldte slipper inn (liten merknad fra meg – dette gjennomføres allerede innenfor håndballen)
ii. For hjemmekamper skal lagene organisere vakter ved alle inngangspartier til banen
1. Kaph banen krever 4 vakter
2. KG1 banen krever 5 vakter
iii. Innmelding til kommunen minimum 5 dager i forkant av treningskampen – skjema finnes via kommunens hjemmesider
2. Garderober – FK Vidar oppfordrer alle våre lag om ikke benytte seg av garderobene. Hvis garderobene skal benyttes må
i. Laget sørge for nødvendig nedvask etter bruk
3. Vidarhuset – Vidarhuset holdes åpen for FFO samt ansatte i FK Vidar. Alle møter og samlinger som overstiger 10 personer avlyses. FK Vidar ber også om at besøk av eksterne på huset begrenses til et minimum
Vi ønsker også å benytte denne anledningen til å takke dere alle med å hjelpe oss å gjennomføre både tidligere og nåværende tiltak. Dere gjør en kjempejobb. Et godt eksempel på dette ser vi blant annet i loggingen av deltakelse på treninger og aktiviteter. Takket være gode rutiner hos dere alle på dette punktet har vi som klubb raskt klart å spore, kontakte og avklare medlemmers behov for karantene eller ei nå smitte er blitt påvist hos medlemmer eller nærkontakter. Dette arbeidet er uvurderlig i forhold til å kunne opprettholde og ikke minst gjennomføre de aktivitetene vi tilbyr vår medlemmer. Tusen takk!!!!
Mvh Daglig Leder og Styre
IMG_7911

Vellykket sosial treningshelg på Lassa

Facebook IMG-Vidar

Støtt FK Vidar helt gratis!

438093528_958358976295928_7631552721865004263_n

A-Kamper uke 21!