årsmøte

Saksliste årsmøte

Årsmøtet avholdes den onsdag 6. mars 2024 klokken 18:00.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

 

DAGSORDEN1.Godkjenning stemmeberettigede2.Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden3.Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.4.Styrets beretning5.Regnskap6.Revisors beretning7.Beretning fra senioravdelingen og ungdomsavdelingen8.Fastsettelse av kontingent9.Vedta budsjett10.Innkomne forslag– Innstilling ifm futsal-aktivitet11.Engasjere revisor12.Valg

233921688_10158661262814191_1011741359354301556_n

Tine fotballskole og Stoke Fotballskole! Uke 26, 32 og 33

233921688_10158661262814191_1011741359354301556_n

Kostnadsfritt prøve Fotball Fritids Ordning (FFO), jenter og gutter født 2016 og 2017

DSC_1127

Oppstartskullet 2019!