årsmøte

Saksliste årsmøte

Årsmøtet avholdes den onsdag 6. mars 2024 klokken 18:00.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

 

DAGSORDEN1.Godkjenning stemmeberettigede2.Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden3.Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.4.Styrets beretning5.Regnskap6.Revisors beretning7.Beretning fra senioravdelingen og ungdomsavdelingen8.Fastsettelse av kontingent9.Vedta budsjett10.Innkomne forslag– Innstilling ifm futsal-aktivitet11.Engasjere revisor12.Valg

IMG_7911

Vellykket sosial treningshelg på Lassa

Facebook IMG-Vidar

Støtt FK Vidar helt gratis!

438093528_958358976295928_7631552721865004263_n

A-Kamper uke 21!