varsle

Varsling i norsk idrett

Kjære Vidarmedlem!

 

FK Vidar ønsker å være en trygg arena for alle våre medlemmer. Det er viktig om du har opplevd eller vært vitne til hendelser, handlinger eller oppførsel som du tenker at bryter med våre regler at du sier fra om dette. I FK Vidar tar vi alle varsler om kritikkverdige forhold på alvor. Vi ønsker det skal være lav terskel for å si ifra!

Vi mottar alle varslingssaker gjennom løsningen Mitt varsel.

Når et varsel ankommer oss i FK Vidar, vil det være styremedlem, Elisabeth Mæhle Drechsler som mottar varselet. Saksbehandlere er Kristin Rudjord og May Brit Skår Sivertsen.

Dersom du har spørsmål om varslingssaker eller om du er usikker på om det du sitter inne med faktisk er ett varsel kan du kontakte Elisabeth direkte på telefon 934 44 578 eller mail elisabeth.maehle-drechsler@lyse.net så vil hun hjelpe deg videre. Om du ønsker at første mottaker skal være en annen person, ta kontakt med oss over telefon (daglig leder Gaute Johannessen 975 82 677)

Link til Mitt varsel finner du på forsiden av klubbens hjemmeside, se under.

 

Facebook IMG-Vidar

Støtt FK Vidar helt gratis!

438093528_958358976295928_7631552721865004263_n

A-Kamper uke 21!

283039514_10159119059174191_9001780882424310166_n

FOLKETOGET 17. MAI